ДЕ Схав Интервју питања

ДЕ Схав Арраи Куестионс

Питање 1. Решење за хватање кишнице Леетцоде Опис проблема Решење ЛеетЦоде за заробљавање кишне воде – „Заробљавање кишнице“ наводи да је дат низ висина који представља мапу надморске висине где је ширина сваке траке 1. Морамо да пронађемо количину воде заробљене након кише. Пример: Улаз: висина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Излаз: 6 Објашњење: Проверите ...

opširnije

Питање 2. Решење с релативно ниским редоследом Леетцоде решење У овом проблему добили смо два низа позитивних целих бројева. Сви елементи другог низа су различити и присутни су у првом низу. Међутим, први низ може садржати дуплиране елементе или елементе који нису у другом низу. Морамо да сортирамо први низ ...

opširnije

Питање 3. Најдужа подреза која броји 1с више од броја 0с Дали смо низ целих бројева. Низ садржи само 1 и 0. Изјава о проблему тражи да се утврди дужина најдужег подниза који има цифру од 1 само је један више од броја 0 у поднизу. Пример уноса: арр [] = ...

opširnije

Питање 4. Најбоље време за куповину и продају акције ИИ Леетцоде решење Изјава проблема У проблему „Најбоље време за куповину и продају залиха ИИ“ дат нам је низ где сваки елемент у низу садржи цену дате акције тог дана. Дефиниција трансакције је куповина једне акције и продаја те акције ...

opširnije

Питање 5. Подниз са збиром 0 Проблем „Пронађи да ли постоји подниз са збројем 0“ наводи да сте добили и целобројни низ који садржи и негативне целобројне вредности. Изјава о проблему тражи да се утврди да ли је било који под-низ величине најмање 1. Овај под-низ треба да има збир једнак 1. Пример арр [] = {2,1, -3,4,5} ...

opširnije

Питање 6. Најдужа битонска след Претпоставимо да имате низ целих бројева, у исказу проблема се тражи да се сазна најдужа битонска подсекција. Битонска секвенца низа сматра се секвенцом која се прво повећава, а затим смањује. Пример арр [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Објашњење 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

opširnije

Питање 7. Упити за низ за вишеструке замене и производ Проблем „Упити низа за множење, замену и производ“ наводи да вам се даје низ целобројних бројева и постојаће три врсте упита, при чему морате да решите следећу врсту упита: Тип 1: Преостаће три вредности , десно и број Кс. У овом ...

opširnije

Питање 8. Стални временски опсег додаје операцију низа Дали сте целобројни низ и он је у почетку био иницијализован као 0, а такође је добио и опсег. Задатак је додати задати број у опсег низа и исписати резултујући низ. Пример арр [] = {0, 0, 0, 0, 0} Упит: {(0, 2, 50), (3, ...

opširnije

Питање 9. Упити за бројање елемената низа са вредностима у датом опсегу Изјава о проблему Проблем „Упити за бројање елемената низа са вредностима у датом опсегу“ наводи да имате целобројни низ и два броја к и и. Изјава о проблему тражи да се сазна број бројева присутних у низу који се налази између задатих к и и. ...

opširnije

Питање 10. Број елемената мањи или једнак задатом броју у датој подрези Изјава о проблему Проблем „Број елемената мањи или једнак датом броју у датом поднизу“ наводи да сте добили целобројни низ и к броја упита. Постоје две врсте упита за куериУпдате (и, в): Биће две целобројне вредности и и в, ...

opširnije

Питање 11. ГЦД-ови задатих распона индекса у низу Изјава о проблему Проблем „ГЦД-ови датих опсега индекса у низу“ наводи да сте добили целобројни низ и неке упите за опсег. Изјава о проблему тражи да се пронађе највећи заједнички делилац под-низа тако формираног у опсегу. Пример арр [] = {10, 5, 18, 9, ...

opširnije

Питање 12. Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу Изјава о проблему Проблем „Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу“ наводи да ћете добити цео низ и ак број упита. Сваки упит садржи број лево и десно. Изјава о проблему тражи да се сазна ...

opširnije

Питање 13. Подскуп са сумом дељивим са м Изјава о проблему Проблем „Подскуп са сумом дељивим са м“ наводи да вам је дат низ ненегативних целих бројева и цео број м. Сада треба да утврдите да ли постоји подскуп који има збир дељив са м. То је зброј подскупа треба дати 0 као ...

opširnije

Питање 14. Производи опсега у низу Изјава о проблему Проблем „Производи опсега у низу“ наводи да вам се даје целобројни низ који се састоји од бројева у распону од 1 до н и к броја упита. Сваки упит садржи опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна производ у датом опсегу под ...

opširnije

Питање 15. Најбоље време за куповину и продају залиха Изјава о проблему Проблем „Најбоље време за куповину и продају залиха“ наводи да вам се даје низ цена дужине н, где и-ти елемент чува цену деоница на и-ти дан. Ако можемо да извршимо само једну трансакцију, односно да купимо на један дан и ...

opširnije

Питање 16. Мијешајте 2н цијеле бројеве као а1-б1-а2-б2-а3-б3 - .. бн без употребе додатног простора Изјава о проблему Добили сте низ целих бројева. Проблем „Мешање 2н целих бројева као а1-б1-а2-б2-а3-б3 - .. бн без коришћења додатног простора“ тражи да се измешају сви бројеви у пољу тако да бројеви који су слични к0, и1, и2, и3, и0) биће премешани као к1, и2, ...

opširnije

Питање 17. Изразити суседни елементи у низу Изјава о проблему Претпоставимо да имамо целобројни низ. Проблем „Различити суседни елементи у низу“ тражи да се утврди да ли је могуће добити низ у коме су сви суседни бројеви различити или не заменом два суседна или суседна елемента у низу ако ...

opširnije

Питање 18. Производ низа осим сопства Изјава о проблему „Производ низа осим самога себе“ наводи да сте добили низ [[]. Одштампајте други низ п [] исте величине тако да је вредност код и-тог индекса низа п једнака умношку свих елемената оригиналног низа ...

opširnije

Питање 19. Пронађите парове са задатом сумом тако да се елементи пара налазе у различитим редовима Изјава проблема „Пронађи парове са датим збројем тако да се елементи пара налазе у различитим редовима“ проблем наводи да сте добили матрицу целих бројева и вредност која се назива „збир“. Изјава о проблему тражи да се открију сви парови у матрици која сажима дати ...

opširnije

Питање 20. Уобичајени елементи у свим редовима дате матрице Изјава проблема „Уобичајени елементи у свим редовима дате матрице“ наводе да вам је дата матрица М * Н. Изјава о проблему тражи да се пронађу сви уобичајени елементи у датој матрици у сваком реду матрице у О (М * Н) времену. Пример арр [] = {{12, 1, 4, 5, ...

opširnije

Питање 21. Максимални збир битонских низова Изјава о проблему Даје нам се низ који има н целих бројева. Морамо пронаћи максимални збир битонских подреда. Битонски подниз није ништа друго него само подниз у коме су елементи поређани у одређеном редоследу. Такав да су први елементи у све већем редоследу, а затим у ...

opširnije

Питање 22. Највећи зброј суседни подниз Изјава о проблему Добили сте низ целих бројева. Изјава о проблему тражи да се пронађе највећи збир суседних подмрежа. То не значи ништа друго него пронаћи подред (непрекидни елементи) који има највећи збир међу свим осталим поднизима у датом низу. Пример арр [] = {1, -3, 4, ...

opširnije

Питање 23. Множење ланца матрице У задатку множења ланца матрица ИИ дали смо димензије матрица, пронашли редослед њиховог множења такав да је број операција укључених у множење свих матрица минимизиран. Узмите у обзир да имате 3 матрице А, Б, Ц величина акб, бк ...

opširnije

Питање 24. Пронађите елемент Врх из низа Изјава о проблему У проблему „Пронађите вршни елемент из низа“ дали смо улазни низ целих бројева. Пронађите врх елемент. У низу, елемент је врхунски елемент, ако је елемент већи од оба суседа. За угловне елементе можемо сматрати јединим ...

opširnije

Питање 25. Слагалица низа производа Изјава проблема У задатку слагалице низа производа морамо конструисати низ где ће и-ти елемент бити умножак свих елемената у датом низу, осим елемента на и-ој позицији. Пример улаза 5 10 3 5 6 2 излаза 180 600 360 300 900 ...

opširnije

ДЕ Схав Стринг Куестионс

Питање 26. Трансформација максималне тежине датог низа Изјава о проблему Максимална тежинска трансформација датог проблема са низом наводи да се дати низ састоји само од два знака 'А' и 'Б'. Имамо операцију у којој можемо трансформисати низ у други низ пребацивањем било ког знака. Стога су могуће многе трансформације. Од свих могућих ...

opširnije

Питање 27. Подниз са уједињењем свих речи У поднизу са проблемом повезивања свих речи, дали смо низ с и листа се састоји од много речи исте дужине. Одштампајте почетни индекс подниза који може бити резултат спајања свих речи на листи у ...

opširnije

ДЕ Схав Трее Питања

Питање 28. Број елемената мањи или једнак задатом броју у датој подрези Изјава о проблему Проблем „Број елемената мањи или једнак датом броју у датом поднизу“ наводи да сте добили целобројни низ и к броја упита. Постоје две врсте упита за куериУпдате (и, в): Биће две целобројне вредности и и в, ...

opširnije

Питање 29. ГЦД-ови задатих распона индекса у низу Изјава о проблему Проблем „ГЦД-ови датих опсега индекса у низу“ наводи да сте добили целобројни низ и неке упите за опсег. Изјава о проблему тражи да се пронађе највећи заједнички делилац под-низа тако формираног у опсегу. Пример арр [] = {10, 5, 18, 9, ...

opširnije

ДЕ Схав Стацк Куестионс

Питање 30. Решење за хватање кишнице Леетцоде Опис проблема Решење ЛеетЦоде за заробљавање кишне воде – „Заробљавање кишнице“ наводи да је дат низ висина који представља мапу надморске висине где је ширина сваке траке 1. Морамо да пронађемо количину воде заробљене након кише. Пример: Улаз: висина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Излаз: 6 Објашњење: Проверите ...

opširnije

Питање 31. Ред користећи стекове У реду користећи проблем стека, морамо да имплементирамо следеће функције реда користећи стандардне функције структуре података стека, Енкуеуе: Додај елемент на крај реда Декуеуе: Уклони елемент са почетка реда Пример уноса : Енкуеуе (5) Енкуеуе (11) Енкуеуе (39) Декуеуе () ...

opširnije

ДЕ Схав Куеуе Куеуес

Питање 32. Примена Декуе-а помоћу двоструко повезане листе Изјава о проблему Проблем „Имплементација Декуе-а помоћу двоструко повезане листе“ наводи да треба да примените следеће функције Декуе-а или Доубли Ендед Куеуе-а користећи двоструко повезану листу инсертФронт (к): Додајте елемент к на почетку Декуе-а инсертЕнд (к ): Додајте елемент к на крају ...

opširnije

Питање 33. Ред користећи стекове У реду користећи проблем стека, морамо да имплементирамо следеће функције реда користећи стандардне функције структуре података стека, Енкуеуе: Додај елемент на крај реда Декуеуе: Уклони елемент са почетка реда Пример уноса : Енкуеуе (5) Енкуеуе (11) Енкуеуе (39) Декуеуе () ...

opširnije

ДЕ Схав Матрик Питања

Питање 34. Пронађите парове са задатом сумом тако да се елементи пара налазе у различитим редовима Изјава проблема „Пронађи парове са датим збројем тако да се елементи пара налазе у различитим редовима“ проблем наводи да сте добили матрицу целих бројева и вредност која се назива „збир“. Изјава о проблему тражи да се открију сви парови у матрици која сажима дати ...

opširnije

Питање 35. Уобичајени елементи у свим редовима дате матрице Изјава проблема „Уобичајени елементи у свим редовима дате матрице“ наводе да вам је дата матрица М * Н. Изјава о проблему тражи да се пронађу сви уобичајени елементи у датој матрици у сваком реду матрице у О (М * Н) времену. Пример арр [] = {{12, 1, 4, 5, ...

opširnije

Питање 36. Множење ланца матрице У задатку множења ланца матрица ИИ дали смо димензије матрица, пронашли редослед њиховог множења такав да је број операција укључених у множење свих матрица минимизиран. Узмите у обзир да имате 3 матрице А, Б, Ц величина акб, бк ...

opširnije

ДЕ Схав Остала питања

Питање 37. ЛеетЦоде решење за судар астероида Приказ проблема Судар астероида ЛеетЦоде Решење – Дат нам је низ астероида целих бројева који представљају астероиде у низу. За сваки астероид, апсолутна вредност представља његову величину, а знак представља његов правац (позитивно значење десно, негативно значење лево). Сваки астероид се креће истом брзином. Сазнај државу...

opširnije

Питање 38. Најдужи растући пут у матричном ЛеетЦоде решењу Исказ проблема Најдужа растућа путања у матрици ЛеетЦоде Решење – Датој матрици целих бројева мкн, вратите дужину најдуже растуће путање у матрици. Из сваке ћелије можете да се крећете у четири смера: лево, десно, горе или доле. Не смете да се крећете дијагонално или да се крећете ван границе (тј. премотавање није дозвољено). Улазни: ...

opširnije

Питање 39. Минимални број славина за отварање за заливање баште ЛеетЦоде решење Опис проблема Минимални број славина за отварање за заливање баште ЛеетЦоде решење – На к-оси се налази једнодимензионални врт. Башта почиње у тачки 0 и завршава се у тачки н. (тј. Дужина баште је н). Постоји н + 1 славина који се налазе у тачкама [0, 1, ..., н] у ...

opširnije

Питање 40. Максимални збир путање у троуглу десног броја Проблем „Максимални збир путање у правокутном бројевном троуглу“ наводи да су вам дате неке читаве бројеве у облику правоугличног троугла. Откријте максималну суму коју можете постићи ако кренете од врха и кренете се према бази тако да се крећете ...

opširnije

Питање 41. Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе Изјава о проблему Проблем „Напишите функцију да бисте добили тачку пресека две повезане листе“ наводи да су вам дате две повезане листе. Али то нису независне повезане листе. Они су у неком тренутку повезани. Сада треба да пронађете тачку пресека ове две листе. ...

opširnije

Питање 42. Проблем постављања плочица Изјава о проблему „Проблем постављања плочица“ наводи да имате мрежу величине 2 к Н и плочицу величине 2 к 1. Дакле, пронађите број начина за постављање плочица на датој мрежи. Пример 3 2 Објашњење: Приступ проблему постављања плочица Овај проблем можемо решити помоћу рекурзије. ...

opširnije

Translate »