Питања за интервју за Цапитал Оне

Питања у низу Цапитал Оне

Питање 1. Плус Оне Леетцоде решење Изјава проблема У проблему „Плус Оне“ добијамо низ где сваки елемент у низу представља цифру броја. Комплетни низ представља број. Нулти индекс представља МСБ броја. Можемо претпоставити да у ...

opširnije

Питање 2. Броји све подсекције које имају производ мањи од К. Проблем „Броји све подсекције које имају производ мањи од К“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Сада пронађите број подсеквенци које имају производ мањи од датог уноса К. Пример а [] = {1, 2, 3, 4, 5} к = 8 Број подсеквенци мање ...

opširnije

Питање 3. Пронађите било који од више понављајућих елемената у низу само за читање проблем „Пронађи било који од више понављајућих елемената у низу само за читање“ наводи да претпостављамо да вам је дат низ само за читање величине (н + 1). Низ садржи целе бројеве од 1 до н. Ваш задатак је да откријете било који од поновљених елемената у ...

opširnije

Питање 4. Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу Изјава о проблему Проблем „Упити за ГЦД свих бројева низа осим елемената у датом опсегу“ наводи да ћете добити цео низ и ак број упита. Сваки упит садржи број лево и десно. Изјава о проблему тражи да се сазна ...

opširnije

Питање 5. Најчешћи К чести елементи Изјава о проблему У првих К учесталих елемената дали смо низ бројева [], пронађите к елемената који се најчешће јављају. Примери нумс [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} к = 2 1 2 нумс [] = {1} к = 1 1 Наивни приступ за изградњу К најчешћих елемената ...

opširnije

Питање 6. Тросмерна партиција низа око датог опсега Изјава о проблему Добијате низ читавих бројева и низ ловВалуе и ХигхВалуе. Проблем „Тросмерно партиционирање низа око датог опсега“ тражи да се низ раздвоји тако да ће низ бити подељен на три дела. Преграде низова биће: Елементи ...

opširnije

Питање 7. Пронађите линеарну подређену подсеквенцу величине 3 Изјава о проблему Проблем „Пронађи сортирану подсеквенцу величине 3 у линеарном времену“ наводи да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се сазнају три броја на такав начин да низ [и] <низ [к] <низ [к] и и <ј <к. Пример арр [] ...

opširnije

Питање 8. Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к“ наводи да вам се даје низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите зброј минималних и максималних елемената свих поднизова величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3, ...

opširnije

Питање 9. Преместите све негативне елементе да се заврше редом уз дозвољени додатни простор Изјава о проблему „Преместите све негативне елементе на крај редом са дозвољеним додатним простором“ наводи да вам је дат низ који садржи и позитивне и негативне бројеве. Изјава о проблему тражи премештање свих негативних елемената у последњи низ. Пример арр [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

opširnije

Питање 10. Пронађите подред са најмањим просеком Изјава о проблему Дали сте целобројни низ и број к. Изјава о проблему тражи да се пронађе подред са најмањим просеком, а то је да се сазна под-низ од к елемената који има најмањи просек. Пример арр [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} к = 3 Под-низ од [0, 2] има минимални просек. Објашњење: ...

opširnije

Питање 11. Минималан број подскупова са различитим елементима Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева величине н. Изјава о проблему тражи да се сазна минимални број подскупова са различитим елементима, односно подскупови који се могу формирати и који садрже све различите / различите елементе из низа. Пример арр [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Објашњење: {1, ...

opširnije

Питање 12. Броји минималне кораке да би се добио жељени низ Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ који садржи само цели број 0 као све његове елементе. Узмите у обзир да вам је дат низ дужине н који има свих 0 у којима морамо претворити 0 у дати тражени низ. Тражени низ можемо именовати жељеним Аррр ...

opširnije

Питање 13. Недостаје број У проблему са недостајућим бројем дали смо низ величине Н који садржи број од 0 до Н. Све вредности у низу су јединствене. Морамо пронаћи број који недостаје и који није присутан у низу, а тај број лежи између 0 и Н. Овде ...

opširnije

Питање 14. Проблем промене новца Проблем промене кованица - С обзиром на неке новчиће различитих вредности ц1, ц2,…, цс (На пример: 1,4,7….). Треба нам износ н. Помоћу ових датих новчића формирајте износ н. Новчић можете користити онолико пута колико је потребно. Пронађите укупан број начина на које ...

opširnije

Питање 15. Прераспоредите позитивне и негативне бројеве у низу Изјава о проблему У проблему „Преуређивање позитивних и негативних бројева наизменично у низу“ дали смо низу []. Овај низ садржи позитивне и негативне цијеле бројеве. Преуредите низ на такав начин да се позитивно и негативно постављају наизменично. Овде број позитивних и негативних елемената не треба ...

opširnije

Питање 16. Пронађите изгубљени елемент из дуплираног низа Изјава проблема С обзиром на два низа А и Б, један низ је дупликат другог, осим једног елемента. Један елемент недостаје ни у А ни у Б. морамо пронаћи изгубљени елемент из дуплираног низа. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

opširnije

Питање 17. Преуредите дати низ у максимално минимални облик Изјава о проблему У проблему „Преуређивање датог низа у максимално минимални облик“ дали смо сортирани низ који садржи Н елемената. Преуредите дати сортирани низ позитивних целих бројева, тако да алтернативни елементи буду и и макс и и и мин. Погледајте испод за боље разумевање преуређивања елемената - Низ [0] ...

opširnije

Питање 18. Преместите све нуле на крај датог низа Изјава о проблему У датом низу померите све нуле које су присутне у низу на крај низа. Овде увек постоји начин да се убаци сав број нула на крај низа. Пример уноса 9 9 17 0 14 0 ...

opširnije

Питање 19. Пронађи најмањи број који недостаје у сортираном низу Изјава о проблему У проблему „Пронађи најмањи број који недостаје у сортираном низу“ дали смо целобројни низ. Пронађите сортирани најмањи број у сортираном низу величине Н који има јединствене елементе у опсегу од 0 до М-1, где је М> Н. Пример уноса [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

opširnije

Питање 20. Пронађите број који недостаје Изјава проблема У проналажењу броја који недостаје из низа од 1 до Н бројева, дали смо низ који садржи Н-1 бројеве. Један низ недостаје низу бројева од 1 до Н. Морамо пронаћи број који недостаје. Улазни формат Први ред који садржи цео број ...

opširnije

Питања са великим једним низом

Питање 21. Решење за форматирање лиценцног кључа Изјава о проблему У проблему „Форматирање кључа лиценце“ улаз се састоји од низа знакова који представљају кључ лиценце. У почетку је низ раздвојен у Н + 1 групе (речи) помоћу Н цртица између. Такође смо добили цео број К, а циљ је форматирање низа ...

opširnije

Питање 22. Најдужа поновљена след Проблем „Најдужа поновљена подсеквенца“ наводи да вам се даје низ као улаз. Откријте најдужу поновљену подсеквенцу, то је подредност која постоји два пута у низу. Пример аеафбдфдг 3 (афд) Приступ Проблем нас тражи да откријемо најдужу поновљену подсеквенцу у низу. ...

opširnije

Питање 23. Комбинације слова телефонског броја У комбинацијама слова проблема са бројем телефона дали смо низ који садржи бројеве од 2 до 9. Проблем је у проналажењу свих могућих комбинација које би могле бити представљене тим бројем ако су сваком броју додељена нека слова. Додељивање броја је ...

opširnije

Питање 24. Образложење текста ЛеетЦоде решење Данас ћемо расправљати о оправдању текста ЛеетЦоде Решење Најава проблема Проблем „Оравњавање текста“ наводи да вам је дата листа с[ ] низа типа величине н и величине целог броја. Поравнајте текст тако да се сваки ред текста састоји од величине и броја знакова. Можете ...

opširnije

Питање 25. Узорак речи Сви смо наилазили на обрасце речи попут „АББА“, „ААББ“ и тако даље. Увек се питамо са чим би се ово блебетање могло повезати. Данас ћемо покушати да решимо проблем када покушавамо да искористимо блебетање. Мноштво проблема са жицама не помаже случају. Дато ...

opširnije

Питање 26. Проверите да ли повезана листа жица формира Палиндром Изјава о проблему У проблему „Проверите да ли повезана листа жица чини Палиндром“ дали смо повезану листу која обрађује низ података. Напишите програм за проверу да ли подаци творе палиндром или не. Пример ба-> ц-> д-> ца-> б 1 Објашњење: У горњем примеру можемо видети да ...

opširnije

Питања о главном стаблу

Питање 27. Претворите нормални БСТ у уравнотежени БСТ Изјава о проблему с обзиром на бинарно стабло претраживања (БСТ), напишите алгоритам за претварање БСТ-а у уравнотежено бинарно стабло претраживања. Избалансирано стабло бинарног претраживања није ништа друго до бинарно стабло претраживања чија је разлика између висине левог и десног подстабла мања или једнака 1. ...

opširnije

Питање 28. Симметриц Трее У проблему са симетричним дрветом дали смо бинарно стабло, проверите да ли је оно огледало само по себи. За дрво се каже да је зрцална слика самог себе ако постоји ос симетрије кроз коренов чвор који дели дрво на две исте половине. Примери типова ...

opširnije

Цапитал Оне Стацк Питања

Питање 29. Мин Стацк Леетцоде решење Изјава о проблему Дизајнирајте стек који подржава пусх, поп, топ и преузимање минималног елемента у константном времену. пусх (к) - гурните елемент к на стек. поп () - Уклања елемент на врху стека. топ () - Набавите горњи елемент. гетМин () - Дохваћање минималног елемента у стеку. ...

opširnije

Питање 30. Мин Стацк У мин проблему стека морамо дизајнирати стек да бисмо ефикасно имплементирали следеће функције, притисните (к) -> гурните елемент к у стек поп () -> Уклања ставку на врху стека () -> Вратите елемент на врху стека гетМин () -> Врати минимални присутни елемент ...

opširnije

Цапитал Оне Куеуе Куестионс

Питање 31. Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к Изјава о проблему Проблем „Збир минималних и максималних елемената свих подређаја величине к“ наводи да вам се даје низ који садржи позитивне и негативне цијеле бројеве, пронађите зброј минималних и максималних елемената свих поднизова величине к. Примери арр [] = {5, 9, 8, 3, ...

opširnije

Цапитал Оне Остала питања

Питање 32. Решење ЛеетЦоде шаблона речи Исказ проблема Реч образац ЛеетЦоде Решење – Дате су нам 2 низа – „с“ и „паттерн“, морамо да пронађемо да ли образац следи с. Следи овде значи потпуно подударање. Формалније, можемо за сваки образац[и] да постоји само један с[и] и обрнуто, тј. постоји ...

opširnije

Питање 33. Уклоните решење за Леетцоде повезаних елемената листе Изјава о проблему У овом проблему добијамо повезану листу са њеним чворовима који имају целобројне вредности. Морамо да избришемо неке чворове са листе који имају вредност једнаку валу. Проблем не треба решавати на месту, али ми ћемо размотрити један такав приступ. Пример листе = ...

opširnije

Питање 34. Решење са повезницом са Палиндромом У проблему „Листа повезаних са палиндромом“ морамо да проверимо да ли је дата појединачно повезана целобројна листа палиндром или не. Пример листе = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} тачно Објашњење # 1: Листа је палиндром јер су сви елементи од почетка и назад ...

opširnije

Питање 35. Споји две сортиране листе Леетцоде решења Повезане листе су по својим линеарним својствима прилично попут низова. Можемо спојити два сортирана низа да бисмо формирали целокупни сортирани низ. У овом проблему морамо да спојимо две сортиране повезане листе како бисмо вратили нову листу која садржи елементе обе листе на сортирани начин. Пример ...

opširnije

Питање 36. Цоунт Примес Леетцоде решења У овом задатку добијамо цео број, Н. Циљ је да избројимо како су бројеви мањи од Н прости бројеви. Цели број је ограничен да буде негативан. Пример 7 3 10 4 Објашњење Примери мање од 10 су 2, 3, 5 и 7. Дакле, бројање је 4. Приступ (Бруте ...

opširnije

Питање 37. Споји две сортиране повезане листе У спајању две сортиране повезане листе дали смо показивач главе две повезане листе, спојите их тако да се добије једна повезана листа која има чворове са вредностима у сортираном редоследу. вратите показивач главе спојене повезане листе. Напомена: спојите повезану листу на месту без употребе ...

opširnije

Питање 38. Споји две сортиране листе Леетцоде Шта је проблем спајања две сортиране листе на леетцоде-у? Ово је толико занимљиво питање које се поставља толико пута у предузећима попут Амазона, Орацлеа, Мицрософт-а итд. У овом проблему (Спајање две сортиране листе Леетцоде) дали смо две повезане листе. Обе повезане листе су у све већем редоследу. Споји обе повезане листе у ...

opširnije

Питање 39. Имплементација ЛРУ кеша Најмање недавно коришћени (ЛРУ) кеш је врста методе која се користи за одржавање података тако да је време потребно за употребу података минимално могуће. ЛРУ алгоритам који се користи када је кеш меморија пуна. Уклањамо најмање коришћене податке из кеш меморије ...

opširnije

Питање 40. Сито Ератостена Сито Ератостена је алгоритам у којем откривамо просте бројеве мање од Н. Овде је Н целобројна вредност. Ово је ефикасна метода за откривање простих бројева до крајњих граница. Користећи ово можемо сазнати просте бројеве до 10000000. Овде ...

opširnije

Translate »