Питања за интервју за Аццентуре

Аццентуре Арраи Питања

Питање 1. Преуредити низ тако да је арр [и]> = арр [ј] ако је парно и арр [и] <= арр [ј] ако је непаран и ј <и Претпоставимо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се низ преуреди на такав начин да елементи на парном положају у низу буду већи од свих елемената пре њега, а елементи на непарним позицијама да буду мањи од елемената пре њега. Пример ...

opširnije

Питање 2. Већа је и максимална разлика између фреквенције два елемента, тако да елемент који има већу фреквенцију Претпоставимо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се открије максимална разлика између фреквенције било која два различита елемента датог низа, али елемент веће фреквенције такође треба да има већу вредност од другог целог броја. Пример уноса: арр [] = {2,4,4,4,3,2} ...

opširnije

Питање 3. Најдужа подреза која броји 1с више од броја 0с Дали смо низ целих бројева. Низ садржи само 1 и 0. Изјава о проблему тражи да се утврди дужина најдужег подниза који има цифру од 1 само је један више од броја 0 у поднизу. Пример уноса: арр [] = ...

opširnije

Питање 4. Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Питање 5. Преброј подређаје са истим парним и непарним елементима Претпоставимо да сте дали целобројни низ величине Н. Како постоје бројеви, бројеви су непарни или парни. Изјава о проблему је броји подниз са истим парним и непарним елементима или сазнаје број под низа који има једнак број парних и непарних целих бројева. Пример ...

opširnije

Питање 6. Преуредите низ Тако да је арр [и] једнако и Проблем „Преуредите низ тако да арр [и] = и“ наводи да вам је дат низ целих бројева у распону од 0 до н-1. Будући да сви елементи можда нису присутни у низу, онда је на њиховом месту -1. Изјава о проблему тражи преуређивање низа у такве ...

opširnije

Питање 7. Максималан број чоколада које ће се поделити подједнако међу к ученика „Максималан број чоколада које треба поделити подједнако међу к ученика“ наводи да ћете добити н кутија у којима је неколико чоколада. Претпоставимо да има к ученика. Задатак је поделити максималан број чоколада међу к ученика равноправно, избором узастопних кутија. Ми Можемо ...

opširnije

Питање 8. Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна Проблем „Максимални зброј подредности такав да ниједна три нису узастопна“ наводи да вам је дат низ целих бројева. Сада треба да пронађете подсеквенцу која има максимални збир с обзиром на то да не можете да узмете у обзир три узастопна елемента. Да се ​​подсетимо, подсеквенца није ништа друго до низ ...

opširnije

Питање 9. Проверите да ли низ садржи суседне целине са дозвољеним дупликатима Добија се низ целих бројева који могу садржати и дупликате елемената. Изјава о проблему тражи да се открије да ли је скуп суседних целих бројева, исписати „Да“ ако јесте, исписати „Не“ ако није. Пример уноса узорка: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Узорак ...

opširnije

Питање 10. Одштампајте све тројке у сортираном низу који чине АП Проблем „Штампање свих тројки у сортираном низу који чине АП“ наводи да смо дали сортирани целобројни низ. Задатак је открити све могуће тројке које могу формирати аритметичку прогресију. Пример арр [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

opširnije

Питање 11. Минимални збир множења н бројева Проблем „Минимални збир множења н бројева“ наводи да вам је дато н целих бројева и да је потребно да минимизирате збир множења свих бројева тако што ћете истовремено узети два елемента која су суседна и вратити њихов збир мод 100 до један број ...

opširnije

Питање 12. Проверите да ли су два низа једнака или не Проблем „Провери да ли су два низа једнака или не“ наводи да су ти дата два низа. Изјава о проблему каже да морате утврдити да ли су дати низи једнаки или не. Пример арр1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; арр2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

opširnije

Питање 13. Замените две узастопне једнаке вредности са једном већом Изјава о проблему Претпоставимо да имате целобројни низ. Проблем „Замените две узастопне једнаке вредности са једном већом“ тражи да се све оне вредности пара „рецимо а“ које долазе узастопно замене бројем „а + 1“ 1 већим од њих (два узастопна броја), тако да чак и после измене или понављање тамо ...

opširnije

Питање 14. Претворите низ у цик-цак моду Изјава о проблему Проблем „Претвори низ у цик-цак мод“ наводи да сте добили - целих бројева. Изјава о проблему тражи сортирање низа цик-цак тако да елементи у низу изгледају као а а <б> ц <д> е ...

opširnije

Питање 15. Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе ...

opširnije

Питање 16. Пронађи све пермутиране редове датог реда у матрици Изјава о проблему Пронађи све пермутиране редове датог реда у матрици и наводи да ти је дата матрица величине м * н, а број реда матрице каже „ред“. Изјава о проблему тражи да се сазнају сви могући редови који представљају пермутацију датог реда. Ово је ...

opširnije

Питање 17. Најдужи распон са истим збројем у два бинарна низа Изјава о проблему Добили сте два низа од којих сваки садржи бинарни број. Изјава о проблему тражи проналажење најдужег распона са истим збројем у два бинарна низа, односно проналажење максималне дужине заједничког под-низа из (и, ј) на такав начин да је ј већи од ...

opširnije

Питање 18. Правоугаона под-матрица највеће површине са једнаким бројем 1 и 0 Изјава проблема С обзиром на бинарну матрицу величине нк м. Проблем је пронаћи правоугаону под-матрицу највеће површине са једнаким бројем 1 и 0. Пример Димензије = 4 к 4 Матрица: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

opširnije

Питање 19. Проверите да ли се низ може сортирати у низу Да бисмо проверили да ли низ може да се сортира у низовима, дали смо низ величине [н] који садржи елементе од 1 до н случајним редоследом. Сортирајте низ у растућем редоследу користећи привремени стог пратећи само ове две операције - Уклоните елемент на почетку ...

opširnije

Питање 20. Следећи већи фреквенцијски елемент У следећем већем проблему са елементом фреквенције дали смо низ а [] величине н који садржи бројеве. За сваки број у испису низа, одговарајући број у низу са фреквенцијом већом од тренутног броја. Пример уноса а [] = {1, 1, ...

opširnije

Питање 21. Сортирање уметања Сортирај дати несортирани низ помоћу алгоритма за сортирање уметања. Улаз: {9,5,1,6,11,8,4} Излаз: {1,4,5,6,8,9,11} Теорија Уметање Сортирање сортира бројеве на исти начин као што и ми људи сортирамо скуп нумерисани објекти (бивше картице) Број се преузима из несортираног низа (десни подниз) на место у сортираном ...

opširnije

Питање 22. Најдужи распон са истим збројем у два бинарна низа ИИ Изјава проблема У проблему „Најдужи распон са истим збројем у два бинарна низа ИИ“ дали смо два бинарна низа „а“ и „б“ исте величине. Напишите програм за испис најдужег распона са истом сумом у два низа. То се може јасно објаснити у ...

opširnije

Питање 23. Пронађите подниз дате дужине са најмање просеком Изјава о проблему У проблему „Пронађи подниз дате дужине са најмањим просеком“ дали смо низ и улазни цели број Кс. Напишите програм за проналажење подниза дужине Кс са најмањим / минималним просеком. Штампа почетни и завршни индекс подниза који има најмање ...

opširnije

Питање 24. Множење претходног и следећег Изјава о проблему Множење претходних и следећих: У датом низу замените сваки елемент производом следећег и претходних елемената. А за први елемент (а [0]) треба да га заменимо производом следећег и њега самог, за последњи елемент (а [н-1]) треба да га заменимо ...

opširnije

Аццентуре стринг питања

Питање 25. Проверите да ли низ садржи суседне целине са дозвољеним дупликатима Добија се низ целих бројева који могу садржати и дупликате елемената. Изјава о проблему тражи да се открије да ли је скуп суседних целих бројева, исписати „Да“ ако јесте, исписати „Не“ ако није. Пример уноса узорка: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Узорак ...

opširnije

Питање 26. Поређење низа који садрже џокер знакове У поређењу низова који садрже џокерски проблем, дали смо две жице, други низ садржи мале абецеде, а први садржи мале абецеде и неке узорке џокер знакова. Заменљиви шаблони су:?: Можемо да заменимо овај џокер било којом малом абецедом. *: овај заменљиви знак можемо заменити било којим низом. Празан ...

opširnije

Питање 27. Проверите да ли су сви редови матрице међусобне кружне ротације Изјава о проблему У проблему „Проверите да ли су сви редови матрице кружне ротације једни од других“ дали смо матрицу са знаковима, напишите програм да бисте пронашли да ли су сви редови кружним ротацијама или не. Ако се сви редови међусобно кружно окрећу, одштампајте ...

opširnije

Питање 28. Поредај низ према другом низу Изјава о проблему С обзиром на два улазна низа, образац и низ. Морамо да сортирамо низ према редоследу дефинисаном шаблоном. Низ узорка нема дупликате и садржи све знакове низа. Улазни формат Први ред који садржи низ с који нам треба ...

opširnije

Питање 29. Сплит Фоур Дистинцт Стрингс Изјава о проблему У проблему „Сплит Фоур Дистинцт Стрингс“ морамо провјерити може ли се задати улазни низ подијелити у 4 низа тако да сваки низ није празан и да се разликује један од другог. Улазни формат Први и једини усамљени који садржи низ „с“. Испис излазног формата „Да“ ако ...

opširnije

Питање 30. Претворите низ који понавља понављање низа дужине К. Изјава о проблему У проблему „Претвори низ који понавља понављање низа дужине К“ дали смо низ „с“ и цео број „к“. Напишите програм да бисте проверили да ли га је могуће претворити у низ који представља понављање подниза са ...

opširnije

Питање 31. Најдужи уобичајени префикс помоћу подели и освоји Изјава о проблему У проблему „Најдужи заједнички префикс помоћу поделе и победи“ дали смо цео број н и н низова. Напишите програм који ће исписати најдужи уобичајени префикс. Ако не постоји заједнички префикс, испишите „-1“. Улазни формат Први ред садржи цео број н. ...

opširnije

Аццентуре Трее Питања

Питање 32. Проверите да ли сваки интерни чвор БСТ-а има тачно једно дете Изјава о проблему „Проверите да ли сваки унутрашњи чвор БСТ-а има тачно једно дете“ подразумијева да вам је дато обилажење бинарног стабла у преткомару. Треба да утврдите да ли сви не-лисни чворови садрже само једно дете. Овде такође сматрамо да су сви ...

opširnije

Аццентуре Грапх питања

Питање 33. Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе ...

opširnije

Питање 34. Пренеси графикон Изјава о проблему Проблем „Транспонуј граф“ наводи да вам је дат граф и да треба да пронађете транспоновање датог графа. Транспозиција: Транспозиција усмереног графа даје други граф са истим конфигурацијама ивица и чворова, али смер свих ивица је обрнут. Пример ...

opširnije

Аццентуре Стацк питања

Питање 35. Проверите да ли се низ може сортирати у низу Да бисмо проверили да ли низ може да се сортира у низовима, дали смо низ величине [н] који садржи елементе од 1 до н случајним редоследом. Сортирајте низ у растућем редоследу користећи привремени стог пратећи само ове две операције - Уклоните елемент на почетку ...

opširnije

Питање 36. Следећи већи фреквенцијски елемент У следећем већем проблему са елементом фреквенције дали смо низ а [] величине н који садржи бројеве. За сваки број у испису низа, одговарајући број у низу са фреквенцијом већом од тренутног броја. Пример уноса а [] = {1, 1, ...

opširnije

Аццентуре Куеуе Куестионс

Питање 37. Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе ...

opširnije

Аццентуре Матрик питања

Питање 38. Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици Изјава проблема Проблем „Удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици“ наводи да вам је дата бинарна матрица (која садржи само 0 и 1) са најмање једним 1. Пронађите удаљеност најближе ћелије која има 1 у бинарној матрици за све елементе ...

opširnije

Питање 39. Пронађи све пермутиране редове датог реда у матрици Изјава о проблему Пронађи све пермутиране редове датог реда у матрици и наводи да ти је дата матрица величине м * н, а број реда матрице каже „ред“. Изјава о проблему тражи да се сазнају сви могући редови који представљају пермутацију датог реда. Ово је ...

opširnije

Питање 40. Правоугаона под-матрица највеће површине са једнаким бројем 1 и 0 Изјава проблема С обзиром на бинарну матрицу величине нк м. Проблем је пронаћи правоугаону под-матрицу највеће површине са једнаким бројем 1 и 0. Пример Димензије = 4 к 4 Матрица: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

opširnije

Питање 41. Проверите да ли су сви редови матрице међусобне кружне ротације Изјава о проблему У проблему „Проверите да ли су сви редови матрице кружне ротације једни од других“ дали смо матрицу са знаковима, напишите програм да бисте пронашли да ли су сви редови кружним ротацијама или не. Ако се сви редови међусобно кружно окрећу, одштампајте ...

opširnije

Аццентуре Остала питања

Питање 42. Спирал Матрик ИИ Леетцоде Солутион Опис проблема Ово питање Спирал Матрик ИИ је веома сличан Спирал Матрик-у. Покушајте да покушате са горњим питањем да бисте добили бољу идеју пре него што решите овај проблем. У овом питању, од нас се тражи да генеришемо матрицу величине н*н која има елементе у спиралном реду, а само н ...

opširnije

Питање 43. Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни Проблем „Низови задате дужине где је сваки елемент више или једнак двоструком односу на претходни“ пружа нам две целобројне вредности м и н. Овде је м највећи број који може постојати у низу, а н број елемената који морају бити присутни у ...

opširnije

Питање 44. Штампајте Фибоначијеве бројеве обрнутим редоследом Изјава о проблему С обзиром на број н, одштампајте фибоначијеве бројеве обрнутим редоследом. Пример н = 5 3 2 1 1 0 Објашњење: Фибоначијеви бројеви су 0, 1, 1, 2, 3 према њиховом редоследу. Али пошто смо морали да штампамо обрнутим редоследом. н = 7 8 5 ...

opširnije

Питање 45. Израчунати нЦр% п Изјава проблема Проблем „Израчунај нЦр% п“ наводи да се од вас тражи биномни коефицијент модуло п. Дакле, прво морате знати о биномном коефицијенту. О томе смо већ разговарали у претходном посту. То можете проверити овде. Пример н = 5, р = 2, п ...

opširnije

Translate »