Максимална удаљеност између два појављивања истог елемента у низу

Претпоставимо да сте добили низ са поновљеним бројевима. Морамо пронаћи максималну удаљеност између две исте појаве броја са различитим индексом, присутног у низу. Пример уноса: низ = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Излаз: 3 Објашњење: Јер елементи у низу [1]…

opširnije

Групирајте вишеструке појаве елемената низа поредане по првом појављивању

Добија се питање у којем сте дали несортирани низ са вишеструким појављивањем бројева. Задатак је груписање свих вишеструких појављивања елемената низа пореданих по првом појављивању. У међувремену, редослед би требао бити исти као и број који долази. Пример уноса: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

opširnije

Максимални низ из два дата низа који редослед одржавају исти

Претпоставимо да имамо два целобројна поља исте величине н. Оба низа могу садржати и заједничке бројеве. Изјава о проблему тражи да се формира резултујући низ који садржи 'н' максималних вредности из оба низа. Првом низу треба дати приоритет (елементи првог ...

opširnije

Преуредите низ Тако да је арр [и] једнако и

Проблем „Преуредите низ тако да арр [и] = и“ наводи да вам је дат низ целих бројева у распону од 0 до н-1. Будући да сви елементи можда нису присутни у низу, онда је на њиховом месту -1. Изјава о проблему тражи преуређивање низа у такве ...

opširnije

Пронађи највеће д у низу тако да је а + б + ц = д

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева. Све улазне вредности су различити елементи. Проблем „Пронађи највећи д у низу такав да је а + б + ц = д“ тражи да се пронађе највећи елемент „д“ у скупу такав да је а + б + ц =…

opširnije

Максималан број чоколада које ће се поделити подједнако међу к ученика

„Максималан број чоколада које треба поделити подједнако међу к ученика“ наводи да ћете добити н кутија у којима је неколико чоколада. Претпоставимо да има к ученика. Задатак је поделити максималан број чоколада међу к ученика подједнако, избором узастопних кутија. Ми Можемо …

opširnije

Максималан узастопни број присутан у низу

Изјава о проблему Претпоставимо да имате низ целих бројева величине Н. Проблем „Максимални узастопни бројеви присутни у низу“ тражи да се сазна максималан број узастопних бројева који се могу расути у низу. Пример арр [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Објашњење: Тхе…

opširnije

Максимизирајте елементе помоћу другог низа

Претпоставимо да смо дали два целобројна поља исте величине н. Оба низа садрже позитивне бројеве. Изјава о проблему тражи максимизирање првог низа кориштењем другог елемента низа задржавајући други низ као приоритет (елементи другог низа требају се појавити први у излазу). …

opširnije

Минимални размени потребни за повезивање свих елемената мањих или једнаких к

Проблем „Минимални размени потребни за спајање свих елемената мањих или једнаких к“ наводи да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се сазна најмањи број замена потребних за сабирање елемената који су мањи или једнаки ...

opširnije

Максимални збир парова са одређеном разликом

Проблем „Максимални збир парова са одређеном разликом“ наводи да вам се даје низ целих бројева и цео број К. Тада се од нас тражи да сазнамо максимални збир независних парова. Можемо упарити две целобројне вредности ако имају апсолутну разлику мању од К.…

opširnije

Translate »