Највећи број Леетцоде решење

Исказ проблема Највећи број ЛеетЦоде решење – „Највећи број“ наводи да с обзиром на листу ненегативних целих бројева бројева, морамо да уредимо бројеве на такав начин да формирају највећи број и да га вратимо. Пошто резултат може бити веома велики, морате се вратити …

opširnije

Недостаје број Леетцоде Решење

Исказ проблема Решење Недостајућег броја ЛеетЦоде – „Недостаје број“ наводи да је дат низ величине н који садржи н различитих бројева између [0,н]. Морамо да вратимо број који недостаје у опсегу. Пример: Улаз: нумс = [3,0,1] Излаз: 2 Објашњење: Лако можемо приметити да су сви …

opširnije

Сортирај низ према растућем фреквенцијском решењу

Изјава проблема С обзиром на низ целобројних бројева, сортирајте низ у растућем редоследу на основу учесталости вредности. Ако више вредности има исту учесталост, сортирајте их у опадајућем редоследу. Примери бројева = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Објашњење: '3' има фреквенцију 1, '1' има фреквенцију ...

opširnije

Проверите да ли низ може прекинути неко друго решење са низом кода

Изјава проблема У овом проблему добили смо два низа с1 и с2 исте величине. Проверите да ли нека пермутација низа с1 може прекинути неку пермутацију низа с2 или обрнуто. Другим речима, с2 може сломити с1 или обрнуто. Низ к може прекинути низ и (оба ...

opširnije

Повећавање опадајућег низа Леетцоде решење

Проблем Повећавање смањења низа Леетцоде Солутион наводи да смо добили стринг као улаз. Морамо да изменимо унос. Или како питање стоји, морамо то да сортирамо. Израз сортирање овде не значи нужно једноставно сортирање знакова. Низ ћемо сортирати у ...

opširnije

Пресек два низа ИИ Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему дата су два низа и морамо открити пресек ова два низа и вратити резултујући низ. Сваки елемент у резултату треба да се појави онолико пута колико је приказан у оба поља. Резултат може бити у било којем редоследу. Пример…

opširnije

Решење Леетцоде релативног ранга

Проблем Реет Ранкс Леетцоде Солутион тражи да вратимо вектор или низ низова који представљају релативне рангове. Добили смо низ који представља резултат који су постигли спортисти. Затим користимо задати низ бодова за додељивање рангова. Постоји мала промена ...

opširnije

Решење с релативно ниским редоследом Леетцоде решење

У овом проблему добили смо два низа позитивних целих бројева. Сви елементи другог низа су различити и присутни су у првом низу. Међутим, први низ може садржати дуплиране елементе или елементе који нису у другом низу. Морамо да сортирамо први низ ...

opširnije

Разврстајте целобројне бројеве по броју 1-битног решења са кодом

Изјава о проблему У проблему „Поредај целобројне бројеве по броју од 1 бита“, дат нам је низ поља. Наш задатак је сортирање елемената у низу према броју од 1 бита у бинарном представљању броја у растућем редоследу. Ако два или ...

opširnije

Сортирај низ по паритету ИИ Леетцоде решење

Изјава о проблему У проблему „Сортирај низ по паритету ИИ“, дат нам је низ паритета где су сви елементи позитивни цели бројеви. Низ садржи паран број елемената. Низ садржи једнак број парних и непарних елемената. Наш задатак је да преуредимо елементе ...

opširnije

Translate »