Максималан број појављивања решења кода подниза

Најава проблема: Максималан број појављивања подниза Леетцоде Решење – Дати низ с, вратите максималан број појављивања било ког подниза према следећим правилима: Број јединствених знакова у поднизу мора бити мањи или једнак макЛеттерс. Величина подниза мора бити између минСизе и макСизе укључујући. Пример…

opširnije

Роман то Интегер Леетцоде Солутион

У проблему „Роман то Интегер“, дат нам је низ који представља неки позитивни цели број у његовом римском бројевном облику. Римски бројеви су представљени са 7 знакова који се могу претворити у целе бројеве помоћу следеће табеле: Напомена: Целобројна вредност датог римског броја неће премашити или…

opširnije

Скрт (или квадратни корен) техника разлагања

Добијате упит за опсег целобројни низ. Од вас ће бити затражено да одредите збир свих бројева који долазе у опсегу датог упита. Дати упит је два типа, а то су - Ажурирање: (индекс, вредност) дат је као упит, где вам је потребно ...

opširnije

Максимална дужина поновљеног низа

У проблему „Максимална дужина поновљеног подниза“ дали смо два низа Низ 1 и Низ 2, ваш задатак је да пронађете максималну дужину под низа који се појављује у оба поља. Пример уноса: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Излаз: 3 Објашњење: Зато што је максимална дужина под-низа 3 и…

opširnije

Разлика између највиших и најмањих фреквенција у низу

Проблем „Разлика између највеће и најмање фреквенције у низу“ наводи да претпостављамо да имате целобројни низ. Изјава о проблему тражи да се утврди максимална разлика између највеће и најниже фреквенције два различита броја у низу. Пример арр [] = {1, 2, 3,…

opširnije

Упарите са датим производом

Проблем „Упаривање са датим производом“ наводи да сте добили целобројни низ и број „к“. Утврдите да ли се низ састоји од пара чији производ једнак 'к' постоји у датом улазном низу. Пример [2,30,12,5] к = 10 Да, овде има објашњење пара производа 2 ...

opširnije

Средњи опсег низа

Изјава о проблему Проблем „Средња вредност опсега у низу“ наводи да вам се даје целобројни низ и к броја упита. Сваки упит садржи лево и десно као опсег. Изјава о проблему тражи да се сазна подна средња вредност свих целих бројева који долазе ...

opširnije

Преуредите бинарни низ као алтернативне појаве к и и

Изјава о проблему Претпоставимо да сте добили бинарни низ и два броја к и и. Низ се састоји само од 0 и 1. Проблем „Преуређивање бинарног низа као алтернативне појаве к и и“ тражи да се низ преуреди тако да 0 долази к пута ⇒ 1 долази…

opširnije

Преуредите низ тако да су парни елементи индекса мањи, а непарни елементи индекса већи

Изјава о проблему Дали сте низ целих бројева. Проблем „Преуредити низ тако да су чак и елементи индекса мањи, а непарни елементи индекса већи“ тражи да се низ преуреди на такав начин да парни елементи индекса требају бити мањи од непарних елемената индекса у…

opširnije

Броји парове из два сортирана низа чији је збир једнак датој вредности к

Изјава о проблему „Бројање парова из два сортирана низа чији је збир једнак датој вредности к“ наводи да су вам дата два сортирана низа целих бројева и целобројна вредност која се зове сума. Изјава о проблему тражи да се сазна укупан број парова који износи ...

opširnije

Translate »