Фибоначијев број ЛеетЦоде решење

Исказ проблема Фибоначијев број ЛеетЦоде Решење – „Фибоначијев број“ наводи да Фибоначијеви бројеви, који се обично означавају Ф(н) формирају низ, који се назива Фибоначијев низ, тако да је сваки број збир два претходна, почевши од 0 и 1 То јест, Ф(0) = 0, Ф(1) = 1 Ф(н) = Ф(н – 1) + Ф(н …

opširnije

Минимум Книгхт Мовес ЛеетЦоде решење

Опис проблема Минимални потез витеза ЛеетЦоде Решење – У бесконачној шаховској табли са координатама од -бесконачно до +бесконачно, имате витеза на пољу [0, 0]. Витез има 8 могућих потеза које може направити, као што је илустровано испод. Сваки потез су два поља у кардиналном правцу, затим један квадрат у ортогоналном правцу. Врати минимални број…

opširnije

Минимални број славина за отварање за заливање баште ЛеетЦоде решење

Опис проблема Минимални број славина за отварање за заливање баште ЛеетЦоде решење – На к-оси се налази једнодимензионални врт. Башта почиње у тачки 0 и завршава се у тачки н. (тј. Дужина баште је н). Постоји н + 1 славина који се налазе у тачкама [0, 1, …, н] у …

opširnije

Минимални прелази на једнаке елементе низа ЛеетЦоде решење

Најава проблема Минимални померања на једнаке елементе низа ЛеетЦоде Решење – Дат цео низ бројева величине н, вратите минимални број потеза потребан да би сви елементи низа били једнаки. У једном потезу можете повећати н – 1 елемент низа за 1. Пример 1: Улаз 1: нумс = [1, 2, 3] Излаз: …

opširnije

Минимално премештање једнаког низа елемената Леетцоде решење

Изјава проблема У овом проблему добијамо низ целих бројева. Такође, дозвољено нам је да извршимо одређени скуп операција над овим низом. У једној операцији можемо повећати елементе „н - 1“ (сви елементи осим било ког) у низу за 1. Морамо да

opširnije

Решење са кодним редовима тастатуре

Изјава проблема У овом проблему добијамо низ низова. Морамо да пронађемо који низови у датом низу припадају било којем истом реду на КВЕРТИ тастатури како је приказано доле: Претпостављамо да низ садржи низове енглеских слова. Пример Стринг_Арраи = {"Ананд", "Сони" ...

opširnije

Јединствено решење са Леетцоде-ом

Проблем Уникуе Патхс Леетцоде Солутион наводи да су вам дате две целобројне вредности које представљају величину мреже. Користећи величину мреже, дужину и ширину мреже. Морамо пронаћи број јединствених путања од горњег левог угла мреже до ...

opširnije

Множење низова Леетцоде решење

Проблем Множење жица Леетцоде решење тражи да помножимо две жице које су нам дате као улаз. Тај резултат множења морамо исписати или вратити на функцију позиваоца. Дакле, да се формалније изразимо с обзиром на две жице, пронађите производ датих жица. …

opširnije

Изразите последице

С обзиром на два низа С и П1, морамо да избројимо сав број различитих следова С који је једнак П1. Напомена: Подсеквенца датог низа је низ који архивирамо брисањем неких знакова или могућих нула знакова такође из оригиналног низа. Не можемо се променити ...

opširnije

Бројање тројки са сумом мањом од дате вредности

Изјава о проблему Дали смо низ који садржи Н број елемената. У датом низу пребројите број тројки чија је сума мања од дате вредности. Пример уноса а [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Збир = 10 Излаз 7 Могуће тројке су:…

opširnije

Translate »