Ознаке партиција ЛеетЦоде Солутион

Исказ проблема Ознаке партиција ЛеетЦоде Решење – Дат вам је стринг с. Желимо да поделимо стринг на што више делова тако да се свако слово појављује у највише једном делу. Имајте на уму да је партиција урађена тако да након спајања свих делова по редоследу, ...

opširnije

Обрнуте речи у низу ИИИ ЛеетЦоде решење

Исказ проблема Обрнути речи у низу ИИИ ЛеетЦоде Решење – Дат нам је стринг и од нас се тражи да обрнемо редослед знакова у свакој речи унутар реченице, а да се и даље чува размак и почетни ред речи. Примери и објашњења Пример 1: Улаз: с = „Узмимо ЛеетЦоде …

opširnije

Важеће заграде Леетцоде решење

Исказ проблема Решење Важеће заграде ЛеетЦоде – „Важеће заграде“ наводи да вам је дат низ који садржи само знакове '(', ')', '{', '}', '[' и ']'. Морамо да утврдимо да ли је улазни низ исправан или не. За стринг се каже да је важећи низ ако се отворене заграде морају затворити...

opširnije

Први јединствени знак у решењу стринг ЛеетЦоде

Исказ проблема Први јединствени знак у низу ЛеетЦоде Решење – Дати низ с, пронађите први знак који се не понавља у њему и вратите његов индекс. Ако не постоји, вратите -1. Пример тест случаја 1: Улаз: с = “леетцоде” Излаз: 0 Тест случај 2: Улаз: с = “аабб” Излаз: -1 Објашњење …

opširnije

Процените Реверсе Полисх Нотатион ЛеетЦоде решење

Исказ проблема Процените обрнуту пољску нотацију ЛеетЦоде решење – Процените вредност аритметичког израза у обрнутој пољској нотацији. Важећи оператори су +, -, * и /. Сваки операнд може бити цео број или други израз. Имајте на уму да подела између два цела броја треба да се скрати према нули. Гарантовано је да ће дати…

opširnije

Максимално повећајте удаљеност до најближе особе ЛеетЦоде решење

Исказ проблема Максимизирајте удаљеност до најближе особе ЛеетЦоде Решење – Дат вам је низ који представља ред седишта где сеатс[и] = 1 представља особу која седи на и-том седишту, а сеатс[и] = 0 представља да је и-то седиште празно (индексирано 0). Има најмање једно празно место и најмање једна особа седи. Алекс жели да…

opširnije

Пермутација у решењу стринг Леетцоде

Исказ проблема: Пермутација у стрингу Леетцоде Решење – Дате су два низа с1 и с2, вратите труе ако с2 садржи пермутацију од с1, или фалсе у супротном. Другим речима, врати труе ако је једна од пермутација с1 подниз с2. Пример: Пример 1 Улаз: с1 = “аб”, с2 = “еидбаооо” Излаз: тачно Објашњење: с2 садржи једну пермутацију с1 (“ба”). …

opširnije

Бинарно дрво Максимална путања Сума ЛеетЦоде решење

Исказ проблема Максимални збир путања бинарног стабла ЛеетЦоде Решење – Пут у бинарном стаблу је низ чворова где сваки пар суседних чворова у низу има ивицу која их повезује. Чвор се може појавити у низу највише једном. Имајте на уму да стази није потребно…

opširnije

Производ низа осим решења за самостални ЛеетЦоде

Исказ проблема Производ низа осим Селф ЛеетЦоде Решење – Дат цео низ бројева нумс, врати одговор низа такав да је ансвер[и] једнак производу свих елемената бројева осим нумс[и]. Гарантовано је да производ било ког префикса или суфикса бројева стане у 32-битни цео број. Морате написати алгоритам који ради у О(н) времену и без коришћења дељења...

opširnije

Решење за једно уређивање удаљености ЛеетЦоде

Исказ проблема Оне Едит Дистанце ЛеетЦоде Решење – За два низа с и т, вратите труе ако су оба удаљена једно уређивање, у супротном вратите фалсе. За стринг с се каже да је једно растојање од стринга т ако можете: Убаците тачно један знак у с да бисте добили т. Избришите тачно један знак из с да бисте добили т. Замените тачно један знак од с другим карактером да бисте добили т. Улазни: …

opširnije

Translate »